Hotel Tulipinn Beograd – Stručna praksa u IT odeljenju

Pozivamo vas da se prijavite na program prakse u hotelu Tulipinn u Beogradu.

Link ka tekstu konkursa

Rok za prijavu: 20.11.2013.

Advertisements

IDEA d.o.o. – Stručna praksa u Marketing sektoru

Pozivamo vas da se prijavite na program prakse u kompaniji IDEA d.o.o.

Link ka tekstu konkursa

Rok za prijavu: stalno otvoren

Biblioteka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ – Pomoćnik u biblioteci

Biblioteka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ traži pet pomoćnika u biblioteci za sledeće poslove:
‐ Fizičko sređivanje biblioteke.
‐ Razvijanje procesa rada.
‐ Izrada bibliografskih zapisa prema nacionalnim i međunarodnim standardima.
‐ Upravljanje fizičkom kolekcijom i osiguravanje zaštite i kontinuiteta u pristizanju građe.

 

Link ka tekstu konkursa

Rok za prijavu:  30.11.2013.

INN „Vinča“, Škola računara-Projekat: Laboratorija znanja – Naučni komunikator i trener

INN „Vinča“, Škola računara-Projekat: Laboratorija znanja poziva sve zainteresovane da se prijave za program prakse na poziciji naučni komunikator i trener.

Link ka tekstu konkursa

Rok za prijavu: 15.11.2013.

JP Elektromreža Srbije – otvoreni konkursi za praksu

Student na praksi u Pogonu za tehničku podršku prenosnom sistemu „Tehnika“ u Sektoru za visokonaponska postrojenjalink ka tekstu konkursa

Student na praksi u Pogonu za tehničku podršku prenosnom sistemu „Tehnika“ u Sektoru za dalekovodelink ka tekstu konkursa

Student na praksi u Centru za ljudske potencijale u Službi za razvoj ljudskih potencijala i stručno usavršavanjelink ka tekstu konkursa

Studenti na praksi u Centru za strategijulink ka tekstu konkursa

Student na praksi u Centru za investicije, u Službi pripreme gradnje visokonaponskih vodova – link ka tekstu konkursa

Student na praksi u Centru za investicije u Službi gradnje visokonaponskih vodovalink ka tekstu konkursa

Student na praksi u Centru za investicije u Službi gradnje i investicionog održavanja građevinskih objekata – link ka tekstu konkursa

Student na praksi u Centru za investicije u Službi za automatiku i telekomunikacijelink ka tekstu konkursa

Student na praksi u Centru za investicije u Službi gradnje visokonaponskih postrojenjalink ka tekstu konkursa

Student na praksi u Centru za investicije u Službi pripreme gradnje visokonaponskih postrojenjalink ka tekstu konkursa

Studenti na praksi u Direkciji za upravljanje prenosnim sistemomlink ka tekstu konkursa

Student na praksi u Centru za ljudske potencijale u Službi za radno pravne poslove i normativulink ka tekstu konkursa

 

Rok za prijavu je: 16.10.2013.